(CrossFit en Cross Training opties)
Het coderen van de score voor de Wod van de dag
Scorecodering op Benchmarks, Girls, Heroes, etc.
Codering van de score op de verschillende bewegingen