Het beheer van de domiciliëringen gebeurt volledig in Crossbook.

De financiële informatie wordt in het bestand van het lid opgenomen en beveiligd door middel van versleuteling.

U exporteert een bestand in SEPA-formaat (automatische incasso) en stuurt dit bestand naar uw bank.

Voor directe betalingen per bankkaart kan de verlenging zijn
die door middel van een directe online aankoop moet worden gedaan, de abonnementsupdate is automatisch